2012. január 26., csütörtök

Bátortalan lépések Teremtőnk felé. - ne add fel az első unalmas sorok után, mert a vége megvilágosodás.
...
Megismerthető - e az Isten. Mi az ami Róla tudható.
Felvethető a kérdés, hogy szerezhető e bármilyen tudás - nemhogy Istenről, de bármiről a világ dolgait illetően
. Mit jelent egyáltalán a tudás. Mit takar a szó, hogy tudni. Tudni valamiről valamit.Tudás ismeret, megértés fogalmai mit takarnak.
Mit tudunk mondjuk a kavicsról, amit lelünk a folyó partján... ?...
Mi hát a kavics, amit a kezedben tartasz..?.. Amire használható, súlya, anyaga, színe az csupán a felszín... Számtalan megközelítéssel próbálkozhatnánk, de a kavicsunk lényegéhez mégsem juthatunk el.
A kavicsunk lényege rejtve marad, őrzi titkát nem kíván feltárulni a szavak ostromára..
A kavics kavics és kész. Ha százezer oldalt írunk is róla, képtelenek lennénk feltörni titkának páncélját.
Mert bizony van titka ! Van titka mindennek! Van titok mindenben, amit azonban csak a kereső, csudálkozó értelem sejthet.
Igen, a csodálkozás ! Vajon a csodálkozás az értelemből fakad ?
Nem ! A csodálkozás nem állítható az értelemmel egy sorba.
A megérteni akarás vésője előtt halad csodálkozás, a kíváncsi szeretetteljes rápillantás az első.
A csodálkozás, a szív ablakának szeretetteli kitárása, ami kavicsunk titkának felkutatásra ingerel. A keresést a szív indítja el. Amikor érdek nélkülien, csupán szemlélni kezded...
Mint társat, mint testvért, mint a mindenségben előbukkant útitársadul szegődött testvért, aki valahol, valamiképp egy veled.
A titkot egyedül a szeretet tárja fel... A kavics, mit a kezed markol, és én és te, egy ! A kavics egy a mindenséggel, velem s veled...A szeretet minden.A többi titok marad, megfejthetetlen. A szeretet a legnagyobb értelem.No meg az Isten, aki feltárja, akiben feltárul az elrejtett titok, szeretet.
Az Isten szeretet. A többi csak holt filozófia.Aki a szeretetben marad, Istenben marad. Az élet Istenből, a minden ősforrásából fakad.
Nagy titok a tudás, hit, erő, mely mind Tőle származik, aki öröktől fogva van, de a szeretet a legnagyobb mind közűl.
Minden elveszhet, elporladhat, de egy mi mindennél erősebb, egy mi mindent átölel. El nem hamvadó örök erő, tavaszt rejtő rügyező.
...
Száll a madár ágról ágra
száll a lélek szép, dalos világba
szeretet az élet hamvazó virága
..
Mikor elkezdtem ezt az Írást, nem tudtam, mire jutok végül. Az foglalkoztatott, vajon mi lehet az isten, mi valójában, és rátaláltam egy kavicsra.
Rátaláltam a szeretetre egy kavicsban.
Amikor felizzik a szeretet, elcsitul a gondolat. A titkot ím megtaláltuk...A tudás elől minden rejtve marad, de szeretet előtt minden kitárul.
A gondolat holt, a szeretet mindentudás!.
Ki az örök valót kerestem, megértettem végre az Isten titkát elrejtve egy kavicsba...
...
Több kötetes  tanulmányra szántam el magam, mikor az Isten titkának feltárásába fogtam, de úgy látom, előbb befejezhetem.
Ezért az Istennek adok hálát, aki szívünkön keresztül tárja fel az értelem előtt rejtett titkokat.
Szív nélkül, szeretet nélkül társtalan bolyonghatsz..
Végül megérted, mindent az Isten ad. A szeretet minden, a szeretet a legnagyobb, ne keresd a titkokat. Ha kutatod is, nézd a szeretet szivárványán át, és megérted. -Van remény, és nincs halál...
... Jónás

2011. április 19., kedd

Kilakoltatás

A KILAKOLTATATÁS BŰNCSELEKMÉNY !

A Gorbacsov Reagan találkozó óta a kapitalizmus világhatalom ! Amerika civilizációs erőfölényével '89 - ben végleg térdre kényszerítette a Vörös Óriást. . . Az emberiség reményeit bearanyozó testvériesség, igazságosság, szabadság eszményei fölött a kapitalizmus amennyid van annyit érsz talmi, ócska nimbusza trónol kérkedve dzsippek, paloták, rettentő vagyonok formájában.
A humánus, vallási és erkölcsi értékek nemhogy mellékszereplői, de gátjai, sőt ellenségei az erre felesküdtek Profit és Tulajdonszerzésének. A kapitalizmust Magyarországon 89 - óta a privatizáció és a vég nélküli megszorítások révén hozták létre az egymást váltó kormányok.
A társadalmi hierarchia csúcsaira került szűk kaszt milliárdosai mellett egyre nő a Pénzcivilizáció leselejtezettjeinek szétzilálódott társadalma.
A gazdasági válság a megszorítások, s az elszegényedés újabb hullámát indította el. Mivel a válságért fő felelős Bankrendszer világhatalmi tényezőként sérthetetlen, ezért a rendszer hibáit és bűneit a lakosság kell megfizesse.

Ezt a terndet képviseli az a kilakoltatások tucatjait megalapozó szörnyű jogszabály. Ez a jogszabály az önkormányzati bérlakások adósság felhalmozódásakor a rászorultaktól megvonja az addig épp szociális alapon nyújtott lakbér támogatást !!! - Nyilvánvaló, hogy ez a jtörvény és az ezt követő eljárás antiszociális és igazságtalan !Mivel hivatal törvényekkel kiszögellt hatalma ellen a kisember teljességgel tehetetlen, ezért annak képviselői úgy gondolják, hogy az emberekkel bármit megtehetnek.
A kiszolgáltatott, értékrendjétől, munkahelyi és lakhatási biztonságától megfosztott, egymástól elidegenített, bábuvá lefokozott emberek nem követelik ki jogaikat! - Hogyan is követelnék, hisz minden döntést ezer éve a feje felett hoztak és hoznak máig, s játszanak vele demokráciát rendszerváltástól alkotmányozásig s amíg világ a világ ...
Következményei miatt bűncselekmény szintű az a sokkoló, családokat megnyomorító, hatványozott adósságspirált gerjesztő jogszabály, amely a mostani kilakoltatások jogi alapjául szolgál. Többgyermekes családok, mivel a válság és e szegényellenes rendelet miatt adósságörvénybe keveredtek a kilkakoltatás miatti félelmükben elmenekültek otthonukból. A többiek várják az ítéletvégrehajtók megjelenését.
Az új lakástörvény hiába tartalmaz életszerűbb elemeket, az addigi adósságon ez már nem segít.
Nem igaz az hogy mindenre magyarázat a fizetési fegyelem... A válság miatt euromilliárdokkal bankokat konszolidáltak, a válság idején Szombathelyen milliárdos projekteket indítottak, s zokszó nélkül tízmilliós végkielégítéseket fizettek ki ! Hogy lehet, az hogy a legszegényebbek számára mégsincs konszolidáció, mégsincs méltánylás, mégsincs kegyelem !! ?
Ha a Szova, és az önkormányzat nem változtat törvényekkel ugyan felszínesen fedett, mégis embertelen, s szociális jogokat súlyosan sértő álláspontján, döntsön a Bíróság. - S ha az "akinak amennyije van annyit is ér" kormányprogram, döntsön a forradalom - ...de a valódi !
Vagy ha másképp nem megy hát döntsön de porig és mindent ami képmutató s hazug, a szegények igazát védelmező Örök Ítélő, a Szent és Irgalmas és Rettenetes !

2011. április 18., hétfő

Kisebb incidens Hende Csaba beszéde előtt

Az elmúlt hónapokban egy új, reményteli korszakot nyitott Magyarország, amely minden igyekezetével méltó kíván lenni az 1956-os forradalom és szabadságharc igazságaihoz - hangoztatta Hende Csaba honvédelmi miniszter szombaton Szombathelyen ünnepi beszédében.

2010. október 23., 19:51 | Frissítve: 2010. október 23., 19:12

Új írott és íratlan törvények születnek, amelyek egy igazságosabb Magyarország kereteit teremtik meg, egy olyan országét, amelyben figyelünk egymásra, amelyben senkit nem hagyunk az út szélén, egy olyan országét amelyben van közünk egymáshoz, amelyben összefogva tudunk közösen dolgozni, fontos és jó ügyekért - hangsúlyozta.Hende Csaba beszédében elmondta: a Magyar Honvédségben 22 perccel a kolontári katasztrófa után leadták az első vészjelzést, és másfél órán belül mindenki talpon volt.
Megjegyezte: helytállásuk méltó volt a mai ünnep, október 23-a hőseinek szellemi örökségéhez.

Hende Csaba beszéde elején sajnálatosnak nevezte, hogy a szombathelyi október 23-i rendezvényen nem jelentek meg a megfogalmazása szerint "bukott politikai erők" képviselői, akiknek "úgy látszik, hogy csak addig volt fontos ez az ünnep, amíg a katonák nekik vágták a vigyázzt".

Közvetlenül a miniszter beszéde előtt egy férfi nemzetiszínű zászló lobogtatva a szónok elé állt, és a korábbi kormányellenes demonstrációiról ismert Budaházy György szabadon bocsátását és a "zsarnokok megbüntetését, börtönbe zárását" követelte. A férfi néhány mondat után "éljen a szabadság" felkiáltással hátra lépett, és az első sorból hallgatta végig a miniszter ünnepi beszédét.

Ima Japánért

2011. április 02.
Japán  Szerzetes Ima kérése, Ise Kolostorból

A földrengés pusztítása szörnyű!

Eddig képtelenek voltunk  csillapítani az atomreaktor hőmérsékletét.
Ha énekelni, dúdolni, táncolni tudtok, küldjétek ezt. Hadd hallja a  Föld a hangotokat!
Atomrobbanás veszélye  fenyeget.