2012. január 26., csütörtök

Bátortalan lépések Teremtőnk felé. - ne add fel az első unalmas sorok után, mert a vége megvilágosodás.
...
Megismerthető - e az Isten. Mi az ami Róla tudható.
Felvethető a kérdés, hogy szerezhető e bármilyen tudás - nemhogy Istenről, de bármiről a világ dolgait illetően
. Mit jelent egyáltalán a tudás. Mit takar a szó, hogy tudni. Tudni valamiről valamit.Tudás ismeret, megértés fogalmai mit takarnak.
Mit tudunk mondjuk a kavicsról, amit lelünk a folyó partján... ?...
Mi hát a kavics, amit a kezedben tartasz..?.. Amire használható, súlya, anyaga, színe az csupán a felszín... Számtalan megközelítéssel próbálkozhatnánk, de a kavicsunk lényegéhez mégsem juthatunk el.
A kavicsunk lényege rejtve marad, őrzi titkát nem kíván feltárulni a szavak ostromára..
A kavics kavics és kész. Ha százezer oldalt írunk is róla, képtelenek lennénk feltörni titkának páncélját.
Mert bizony van titka ! Van titka mindennek! Van titok mindenben, amit azonban csak a kereső, csudálkozó értelem sejthet.
Igen, a csodálkozás ! Vajon a csodálkozás az értelemből fakad ?
Nem ! A csodálkozás nem állítható az értelemmel egy sorba.
A megérteni akarás vésője előtt halad csodálkozás, a kíváncsi szeretetteljes rápillantás az első.
A csodálkozás, a szív ablakának szeretetteli kitárása, ami kavicsunk titkának felkutatásra ingerel. A keresést a szív indítja el. Amikor érdek nélkülien, csupán szemlélni kezded...
Mint társat, mint testvért, mint a mindenségben előbukkant útitársadul szegődött testvért, aki valahol, valamiképp egy veled.
A titkot egyedül a szeretet tárja fel... A kavics, mit a kezed markol, és én és te, egy ! A kavics egy a mindenséggel, velem s veled...A szeretet minden.A többi titok marad, megfejthetetlen. A szeretet a legnagyobb értelem.No meg az Isten, aki feltárja, akiben feltárul az elrejtett titok, szeretet.
Az Isten szeretet. A többi csak holt filozófia.Aki a szeretetben marad, Istenben marad. Az élet Istenből, a minden ősforrásából fakad.
Nagy titok a tudás, hit, erő, mely mind Tőle származik, aki öröktől fogva van, de a szeretet a legnagyobb mind közűl.
Minden elveszhet, elporladhat, de egy mi mindennél erősebb, egy mi mindent átölel. El nem hamvadó örök erő, tavaszt rejtő rügyező.
...
Száll a madár ágról ágra
száll a lélek szép, dalos világba
szeretet az élet hamvazó virága
..
Mikor elkezdtem ezt az Írást, nem tudtam, mire jutok végül. Az foglalkoztatott, vajon mi lehet az isten, mi valójában, és rátaláltam egy kavicsra.
Rátaláltam a szeretetre egy kavicsban.
Amikor felizzik a szeretet, elcsitul a gondolat. A titkot ím megtaláltuk...A tudás elől minden rejtve marad, de szeretet előtt minden kitárul.
A gondolat holt, a szeretet mindentudás!.
Ki az örök valót kerestem, megértettem végre az Isten titkát elrejtve egy kavicsba...
...
Több kötetes  tanulmányra szántam el magam, mikor az Isten titkának feltárásába fogtam, de úgy látom, előbb befejezhetem.
Ezért az Istennek adok hálát, aki szívünkön keresztül tárja fel az értelem előtt rejtett titkokat.
Szív nélkül, szeretet nélkül társtalan bolyonghatsz..
Végül megérted, mindent az Isten ad. A szeretet minden, a szeretet a legnagyobb, ne keresd a titkokat. Ha kutatod is, nézd a szeretet szivárványán át, és megérted. -Van remény, és nincs halál...
... Jónás